Moldavië

c4d63649-8a15-4e7a-a435-89d2bca6b398 2.jpg

 

Dagcentrum Kom & Zie
Vino si Vezi (Kom & Zie) is een christelijk dagcentrum in de Moldavische stad Orhei dat in 2011 met financiële steun van de hervormde gemeente Woudenberg tot stand kwam. Zo’n dertig gehandicapte kinderen en jongeren krijgen in het dagcentrum het onderwijs en de zorg die ze nodig hebben. Sinds 2014 heeft een deskundig Moldavisch team de leiding. Omdat het huis nauwelijks eigen inkomsten heeft, wordt het dagcentrum financieel gesteund door Hervormd Woudenberg. Een commissie geeft bekendheid aan het project en werft fondsen.

De geldstromen lopen via de stichting Ondersteuning Zending Activiteiten (OZA) te Woudenberg.
Deze stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32106583.

Moldavië is het armste land van Europa. Kinderen met een handicap, zelfs als het een lichte vorm betreft, komen er niet in aanmerking voor het regulier onderwijs. Staatssteun voor ouders van gehandicapte kinderen is er nauwelijks. Beide ouders móéten werken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De overheid ziet graag dat gehandicapte kinderen worden ondergebracht in staatsinstellingen, maar de verzorging is daar vaak liefdeloos en kil.

 

Kom & Zie-commissie
De Kom & Zie-commissie van de hervormde gemeente van Woudenberg richt zich op fondsenwerving en blijvende betrokkenheid van de Nederlandse achterban op het dagcentrum. Ze zoekt daarom voortdurend nieuwe donateurs, zet gerichte acties op en organiseert regelmatig reizen voor jong en oud naar Moldavië. Een ondernemersnetwerk participeert in en ondersteunt het werk van Kom & Zie.

De commissie bestaat uit:
Lianne van Jaarsveld (voorzitter)
René Veenendaal (secretaris)
Gerben Uijl (penningmeester)
Harry Blokhuis
Gijsbert de Greef
Joyce de Greef
Jaap de Jong
Thea de Kok
Florus Oskam
Ben Provoost
Johan Verduijn

193