Kom & Zie Logo
Moldavië

Over Kom & Zie

‘Vino si Vezi’ (Moldavisch voor: Kom & Zie) is een dagcentrum voor kinderen en jongeren met een beperking/speciale onderwijsbehoeften in de stad Orhei, in het land Moldavië. Kinderen met een beperking hebben in dit armste land van Europa een achtergestelde positie en worden vaak niet toegelaten op het reguliere onderwijs.

Het  dagcentrum ‘Kom & Zie’ biedt een alternatieve dagbesteding en zo krijgen deze kinderen en jongeren een  kans om zich te ontwikkelen en wordt integratie binnen de samenleving gestimuleerd.

Al vanaf januari 2011 hebben twintig kinderen en jongeren met speciale onderwijsbehoeften een plekje gevonden op het dagcentrum!  Om deze opvang te kunnen blijven aanbieden is hulp dringend nodig! Wij vragen daarom uw hulp om het project ‘Kom & Zie’ te ondersteunen!

 

Het centrum ‘Kom & Zie’ biedt nu al ruim zes jaar ontwikkelingskansen aan kinderen en jongeren met een beperking in Orhei. Veel bedrijven en particulieren hebben bijgedragen aan de investeringskosten en er staat een functioneel gebouw dat volop mogelijkheden biedt.
Onvermijdelijk zijn er de vaste kosten die aan dit project verbonden zijn. Een aantal ouders geeft een financiële en/of materiele bijdrage en de lokale overheid geeft een minimale financiële bijdrage. De organisatie Youth for Christ Moldova heeft verder geen financiële middelen. Het dagcentrum is daarom voor 97% afhankelijk van buitenlandse donoren.

Steun ook het werk van ‘Kom & Zie’!

Draagt u het project van ‘Kom & Zie’ een warm hart toe en wilt u deze kinderen en jongeren van Orhei een kans geven op een beter bestaan? Word dan sponsor of donateur van dit prachtige project! Het is bijvoorbeeld mogelijk om voor € 25,00 per maand een specifiek kind in het dagcentrum te sponsoren. Ook is het mogelijk om bij te dragen aan het salaris van de verschillende werknemers van het dagcentrum: logopediste / leerkracht / fysiotherapeute / groepswerkers / psycholoog-pedagoog / kokkin / schoonmaker / chauffeur.

Maar elke donatie is welkom uiteraard. Neem voor meer informatie hierover gerust contact op met onze contactpersoon.

188