Kom & Zie Logo
Moldavië

BINNENKORT EEN NIEUWE SITE!!!!

zaterdag 3 november 2018

ACTIE VOOR EEN NIEUWE BUS: lees meer en doe mee!!!

 

 

Vanuit Moldavië

Het dagcentrum draait na het zomerreces weer volop. De kinderen waren zo blij dat ze weer mochten komen dat ze bloemen meenamen.

Gebedspunten:

- Het is nog steeds niet gelukt om een bewegingsagoog te vinden.

- Er zijn grote zorgen over de oudere bezoekers als ze straks vanwege hun leeftijd niet meer naar het dagcentrum kunnen komen. Het is erg moeilijk om hier een oplossing voor te vinden.

- Er wordt altijd opgezien tegen de herfst en de winter. Vanwege regen en sneeuw kan het lastig zijn om de cliënten op te halen, omdat de bus dan niet overal kan komen. Vooral voor de rolstoelers levert dit problemen op.

De hartelijke groeten van het personeel en de leiding.

Barbecue

Vrijdag 14 september organiseerde de commissie een barbecue. Op die avond is afscheid genomen van de commissieleden Gerda van Krimpen, Ellard de Voogd en Corné Kanselaar. Voorzitter Aalt van Veluw bedankte hen hartelijk voor het vele werk dat zij voor het Kom & Zie-dagcentrum hebben gedaan. Als nieuwe leden zijn welkom geheten: Ben Provoost, Gerben Uijl en Thea de Kok.

Fijn dat er weer gemeenteleden zich voor dit belangrijke werk beschikbaar hebben gesteld.

 

Het dagcentrum

Er is in Moldavië een christelijk informatie- en dagcentrum voor gehandicapte kinderen geopend. Dit huis kreeg de mooie naam Kom & Zie. Deze dagopvang is met behulp van financiële ondersteuning vanuit onze gemeente mogelijk gemaakt. Na een lange voorbereiding is dit huis tot stand gekomen in 2011 en de leiding is in 2014 overgedragen aan een deskundig Moldavisch team. In Moldavië komen kinderen met een handicap, zelfs als het een lichte vorm betreft, niet in aanmerking voor het regulier onderwijs. De overheidssteun voor het zelf opvoeden van gehandicapte kinderen is nihil. Ouders krijgen het advies hun kind af te staan aan een staatsinternaat. Dit is een zware beslissing voor de ouders die weten dat de verzorging in deze staatsinstellingen kil en liefdeloos is. Tegelijkertijd is het financieel bijna onmogelijk voor hen om zelf voor hun gehandicapte kind te zorgen. In Moldavië, het armste land van Europa, is het broodnodig dat beide ouders werken en zo letterlijk brood op de plank te krijgen. Omdat het huis maar heel weinig eigen inkomsten kan realiseren, rekent de diaconie het tot haar taak om dit project te blijven steunen. Ze heeft daarom met de algemene kerkenraad een commissie in het leven geroepen om bekendheid te geven aan het dagcentrum en er fondsen voor te werven. Direct steunen kan natuurlijk ook door een gift over te maken naar de projectrekening. Graag nodigen we u uit om de website van dit prachtige werk in Moldavië te bezoeken. U kunt ook met de Kom & Zie-commissie contact opnemen.

R. Veenendaal, Piet Heynlaan 17, 3931 AC, tel. 033-2865166
E-mailadres: r.veenendaal1@kpnmail.nl

Lees meer »
186